homeopatie
Redukce tělesné hmotnosti

Faktory, které vedou k vychýlení rovnováhy mezi příjmem a výdajem energie ve prospěch příjmu, vedou ke vzniku obezity. Ta je charakterizovaná zvýšeným podílem tuku na tělesném složení. Veliký rozdíl je ale v tom, zdali vypadáme jako jablíčko nebo hruška. Přednostní ukládání tuku v oblasti břicha znamená, že tuk přerůstá kolem nitrobřišních orgánů a patří mezi důležité rizikové faktory vzniku předčasné aterosklerózy a jejich projevů jako infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, porucha prokrvení dolních končetin atd. a rovněž cukrovky 2.typu. Naproti tomu ukládání tuku od pasů dolů, na bocích a hýždích toto riziko nezvyšuje.

Faktory, které ovlivňují vznik obezity si z velké části neseme sebou z rodiny. Jednak ve formě předispozicí zapsaných v genetické výbavě ale i z vypěstovaných návyků týkajících se výběru potravin, preferencí chutí, způsobu přípravy jídla, jeho množství atd. To je na straně příjmu. Na straně výdeje energie důležitou roli sehrává fyzická aktivita, která sama o sobě i bez snížení tělesné hmotnosti redukuje riziko předčasné aterosklerózy. Má svá přesně definovaná pravidla a běhání se smetákem a uklízení se rozhodně za fyzickou aktivitu nedají považovat.

Léčba obezity je komplexní záležitost, dlouhodobá a mnohdy velmi problematická. Zahrnuje několik kroků, které je nutno pečlivě vybrat

 • Redukční diéta a úprava životosprávy (kontrola jídelníčku s rozborem vhodnosti jednotlivých druhů potravin podle využitelné energie, obsahu vlákniny, schopnosti zasycení, glykemického indexu), konzultace o vhodnosti výživových doplňků, časového rozvržení jednolivých porcií
 • Zvýšení energetického výdeje – konzultace o vhodnosti a způsobu fyzické aktivity
 • Psychologická podpora
 • Individuální posouzení vhodnosti podpůrné farmakoterapie (dnes jsou na trhu 2 druhy bezpečných antiobezitik : Orlistat pod názvem Xenical působící lokálně ve střevě tím, že zablokuje štěpení tuků a jejich vstřebávání. Sibutramin pod názvem Meridia, Lindaxa působící centrálně v mozku na úrovni centa hladu. Adipex a tzv. elsinorské prášky – kombinace kofein+efedrin vzhledem k vedlejším nežádoucím účinkům nejsou k léčbě obezity vhodné)
 • Další možné postupy, které však ze své povahy nejsou poskytované praktickým lékařem a tedy ani v naší ambulanci jsou postupy chirurgické (bandáž žaludku, zavádění balónků do žaludku, aplikace botulotoxinu do žaludku a jiné)

Léčebný postup vhodný u jednoho pacienta nemusí být automaticky výhodný pro jiného. Do úvahy se musí vzít přítomnost jiných onemocnění, funkční stav žláz s vnitřní sekrecí, věk a další parametry, kterých zhodnocení patři do rukou lékaře. Správně zvolená léčebná strategie tak ochrání pacienta před demotivací, selháním léčby a zbytečnou útratou v lékárně.

 Kontakt:

 • Telefony:
  • Sestra: 266 010 260
  • Lékař : 266 010 421

 • Email:
  ordinace@dajkova.cz

 • Adresa: (mapa)
  Lovosická 440/40,
  Praha 9 - Střížkov
  190 00


Ordinační hodiny:


Po : 9:00 ~ 16:00
Út : 7:00 ~ 13:30
St : 7:00 ~ 13:30
Čt : 13:00 ~ 18:00
: 7:00 ~ 12:00

Objednat se můžete telefonicky v ordinačních hodinách
na tel.: 266 010 421